Koniec I terminu zgłoszeń za:
Elektroniczny formularz zgłoszenia do rundy 3/2024 - LOTNISKO PIŁA - 04.05.2024.

Aby zapisać się do rajdu należy wypełnić wszystkie pola poniższego formularza. Jeżeli startuje tylko kierowca w każdym polu dotyczącym pilota należy wstawić znak X. Przed wysłaniem formularza należy załączyć plik zawierający potwierdzenie wpłaty wpisowego i kliknąć "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE" Na podany w zgłoszeniu adres e-mail kierowcy przyjdzie plik zgłoszenia w formacie .pdf. Należy go wydrukować, podpisać przez obu członków załogi i przedłożyć na odbiorze administracyjnym rajdu. Lista zgłoszeń została zamknięta